Informace

Prenatální jóga: Churning mill pose

Prenatální jóga: Churning mill pose

Namaskar!

Chcete-li udělat mlýn mlýn, sedět na podlaze s nohama od sebe a rovně.

Ohněte prsty na nohou dozadu. Držte záda rovně. Držte ruce k sobě a zajistěte si prsty.

Když vydechujete, pomalu se ohýbejte dopředu, natažené paže a pohybujte ve směru hodinových ručiček.

Nadechněte se, jak kroužíte zpět. Udržujte obě hýždě pevně na zemi. Pokuste se vzít ruce přes pravou nohu, pokud je to pohodlné. Držte záda rovně.

Opakujte 5 až 10krát. Nádech výdech.

Poté proveďte kroužení proti směru hodinových ručiček.

Vydechněte, jak se ohýbáte dopředu, a vdechujte, když narovnáte záda. Udržujte hlavu a krk v řadě a pohyby měkké a jemné.

Nádech výdech.

Nádech výdech.

Pomalu se vraťte do výchozí polohy.


Podívejte se na video: Beginners weight loss asana-Chakki chalanasana- Churning mill posture.చకకచలనసన (Leden 2022).